Óvodánk bemutatkozása

Barátságos zöld szigetként bújik meg Kőbánya városközpontjának emeletes házainak árnyékában négy csoportos, 2016-ban korszerűen felújított óvodánk. A rekonstrukció költségét teljes egészében a Kőbányai  Önkormányzat finanszírozta az intézményfejlesztési programja részeként. A beruházás ünnepélyes alapkőletételére 2016. március 22-én került sor. A bontási munkálatok januárban kezdődtek. Az újjáépítés során a teljes szigetelést, a homlokzatburkolatot és valamennyi nyílászárót kicserélték. Az épületen belül új tornatermet is kialakítottak, továbbá új, korszerű villamos és gépészeti hálózatot építettek ki. Felújították a konyhát is, ennek során modern konyhatechnológiai berendezések kerültek elhelyezésre.

Különleges feladat volt a kivitelező cég számára, hogy az intézmény jellegéhez illő külsőt kapjon az épület, ezért a homlokzatot színes, játékos elemekkel díszítették. Remek választásnak bizonyult, hogy éppen Réber László humoros mese- illusztrációjára esett a választás, amely a gyermekek világlátását követi, tükröt tart a felnőttek elé, kissé eltolva a hangsúlyokat. 2017 augusztusában befejeződtek a felújítási munkálatok így az óvodánk az ideiglenes helyéről visszaköltözhetett a megújult létesítménybe. Szeptember elsején már Kőbánya legszebb óvodáját vehettük birtokba a gyermekekkel. :)
Hatalmas kertünket az utcafront felől zajvédő fal védi, a sövények és a fák szűrik a levegőt és adják az árnyékot. Modern, és biztonságos udvari játszóeszközökkel felszerelt udvarunk minden óvodás korosztály számára változatos lehetőséget nyújt a sokoldalú mozgásfejlesztésre.

A gondozott külső kertet igényesen kialakított belső terek egészítik ki. Csoportszobáink egyedi tervezése során elsődleges szempontunk volt a biztonság, minőség, esztétikus megjelenés, praktikum. Barátságos, meleg színhatású kombinálható bútoraink a gyermekek fantáziáját is megindítják játék közben. A gyermekek által használt vonzó és színvonalas eszközök, játékterek önfeledt játékra, sokoldalú tapasztalatszerzésre, felfedezésre kínálnak lehetőséget, melyek a megismerési folyamatok fejlődését szolgálják, elősegítve a projekt szemléletű tanulásszervezési módszer megvalósulását. Rugalmas napirendünk biztosítja a játékidő sérthetetlenségét. Nevelési programunkban alapvető feladatunknak tekintjük a személyiség harmonikus fejlesztését, az erősségek, hátrányok feltárását, támogatását, az értékek megalapozását, megerősítését. Gondos odafigyeléssel biztosítjuk az egyéni követést valamennyi gyerek számára, sajátos eszközeink révén segítjük a kiemelkedő képességű gyerekek differenciált fejlesztését.

Sok öröm forrása a funkciójának megfelelő fejlesztő eszközökkel, sportszerekkel felszerelt világos, tágas tornaszobánk, melyben naponta szervezett és spontán keretek között zajlik az élet.

Külön időt szentelünk az érzelmi nevelés domináns jelenlétére, melyet a művészeti nevelés hangsúlyozásával, a szerdai műhelynapok (ügyes kezek, textiles és mozgásműhely, valamint táncház) szervezésével, a jeles napok megünneplésével teszünk nyomatékosabbá. Az önfeledt vidámság, a felszabadult mozgás, a közös éneklés, népdalok, népi játékok, kismesterségek gyönyörűségének átörökítése segít megőrizni a szűkebb környezetünk népi hagyományait.

Az anyanyelvi nevelés legátfogóbb területe a nevelésnek, melynek gyakorlása által a kisgyermek megtanul tájékozódni a világban és aktív, cselekvő részesévé válik annak. Ezért napi gyakorisággal kezdeményezünk nyelvi játékokat és „beszélgető kört”, melynek keretén belül a gyermekek elmondhatják élményeiket, tanulják a beszédviselkedés alapvető szokásait.

Nevelőmunkánk során tiszteletben tartjuk minden gyermek származását, kultúráját, egyéni képességét, adottságát. Ünnepeink nagy részét nyitottan, szülők részvételével szervezzük.
 
Pedagógiai tevékenységünket az elfogadás, a következetesség, játékosság, kedvesség jellemzi. Korszerű pedagógiai eljárásokat alkalmazva, megfelelő szakmai hozzáértéssel, innovatív módszerekkel szervezzük a gyermekek életét. A kapcsolatteremtésben felvállaljuk a kezdeményezés szerepét, a tanult tudásból eredő segítségadás során kellő pedagógiai alázattal segítjük meg a hozzánk tanácsért forduló szülőket.

A gyermekek sikeres iskolára történő felkészítésében szakemberek egészítik ki napi munkánkat: fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus, konduktor, akik szülői igény esetén, szívesen nyújtanak segítséget, adnak lehetőséget konzultációkra.
 
Egy nevelési év során számos szervezett eseménnyel dúsítjuk a gyermekek mindennapi életét:


- Évente 2x egész napos kirándulásra visszük a középső- és nagy csoportos gyermekeket;
- Megünnepeljük a jeles napokat nyitott formában, érdeklődő szülői jelenlét mellett;
- A családok részvételével sportnapot szervezünk;
- A kerületi zeneiskolások közreműködésével koncerten, hangszerbemutatón veszünk részt;
- Kulturális események keretében látogatunk színházat, múzeumot;
- Rendszeres résztvevők vagyunk a kerületi gyermekek számára rendezett sportvetélkedőkön;
- Az intézményi kapcsolatalakítás során meghívjuk intézményünkbe a volt bölcsődei gondozókat;
- Az első napokban a bölcsődés gyermekeket gondozónőik segítségével fogadjuk;
- Nyílt napokat, heteket szervezünk a szülőknek, ahol betekintést nyerhetnek az óvoda, valamint a csoportok életébe;
- Játszó-, és munkadélutánokra invitáljuk a szülőket;
- Iskolába készülő nagycsoportosainkkal iskolalátogatásra, zeneiskolába megyünk;
- Óvodakezdés előtt családlátogatásra megyünk az újonnan érkező gyermekek családjához;
- Évente 2 alkalommal szülői értekezleteket, és fogadóórákat szervezünk;
- Volt nagycsoportosainkat meglátogatjuk az iskolában;
- Műsorainkkal színesítjük a kerületi idősek klubját;
- Gyermekeink számára külön foglalkozásokat biztosítunk délutánonként (hittan, úszás, foci, judo).

102 férőhellyel rendelkezünk. Vegyes életkorú csoportokat szervezünk, melyben tágabb lehetőség nyílik a gyermekekkel való egyéni bánásmódra, a differenciálásra.

KüLÖN foglalkozásaink

Foci

Hétfőnként 15:15-16:00. Fizetés utalás formájában.

Karate

Keddenként 15:05-15:50. Fizetés utalás formájában.

Sajtkukac Alapozótorna

Hétfő 16:40- 17:25 és Szerdán 15:00-15:45. Jelentkezés ajánlás és vállalás esetén Bozóki Zitánál. Fizetés utalás formájában.

Úszás

Ingyenes foglalkozás, csak nagycsoportosok járhatnak. Külön busszal visszük a gyerekeket a Kőér utcai uszodába. A foglalkozás csütörtökön van. Az óvodából 9:20-kor indulunk.

Fejlesztések az óvodában

Fejlesztőpedagógus:
Horváthné Hoppál Szilvia

Logopédus: 
Talpai-Szollár Zsófia (Kedd, Csütörtök)

Óvoda pszichológus:
Gyarmati Magdolna (Csütörtök-Péntek)
Gyerek kezek rajzolnak